Steun ons onderzoek

Steun ons onderzoek

Jaarlijks krijgen in Nederland meer dan 10.000 mannen prostaatkanker. Het is daarmee de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Meer dan 70 procent van de patiënten is ouder dan 65 jaar. Prostaatkanker kan levensbedreigend zijn en heeft veel impact op de intieme leefwereld van de patiënt.

De afdeling Urologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zoekt naar nieuwe manieren om prostaatkanker effectief te behandelen en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

Helpt u ons om genezing dichterbij te brengen?

In samenwerking met

 

Video item LUMC

Waarom helpen?

Door de vergrijzing neemt het aantal mannen met prostaatkanker toe. Bij een deel van de patiënten moet de prostaat volledig verwijderd worden. Na die operatie kan incontinentie of een erectiestoornis ontstaan. Daarom doen we onderzoek naar betere diagnostiek, therapie en medicatie. We bestuderen hoe we de bijverschijnselen van prostaatkanker en de behandeling kunnen verminderen en bespreekbaar maken.
Met ons onderzoek ‘Prostaatschoon’ onderzoeken we een behandeling waarmee kwaadaardige kankercellen geen kans krijgen om te groeien en toekomstige behandelingen nog effectiever worden. Helpt u ons bij deze schone taak?

Ons onderzoek

Ons onderzoek

Ons wetenschappelijk onderzoek heeft als doel mannen met prostaatkanker steeds beter te kunnen helpen.

Prostaatkanker groeit langzaam, maar het kan wel uitzaaien. Vaak zijn dit uitzaaiingen naar de botten of naar de lymfeklieren. Door onderzoek naar het ontstaan van uitzaaiingen bij kanker krijgen we meer kennis over de zwakke plekken van tumoren. Hierdoor is het mogelijk om nieuwe therapieën te ontwikkelen. Met deze nieuwe nieuwe therapieën hopen wij uitzaaiingen te voorkomen en een effectievere behandeling te bereiken. Bovendien willen we de opsporingstechnieken verbeteren zodat we tumoren sneller kunnen ontdekken.

Ook willen we de schade die kan ontstaan bij de behandeling van prostaatkanker (erectiestoornissen, incontinentie) zoveel mogelijk beperken. Daarom doen we onderzoek naar manieren om de uitkomst beter te kunnen voorspellen of complicaties te voorkomen.

Wat hebben we al bereikt?

Onze patiënten kunnen al enkele jaren bij ons terecht voor sneldiagnose. Patiënten horen op deze manier zo snel mogelijk of zij kanker hebben, en welke behandelingen mogelijk zijn. Het LUMC is een van de weinige centra in Nederland waar sneldiagnostiek voor prostaatkanker mogelijk is. Jaarlijks behandelen wij 180 tot 200 nieuwe prostaatkankerpatiënten.

Wanneer de prostaat vanwege kanker volledig moet worden verwijderd, kan na de operatie incontinentie of een erectiestoornis ontstaan.

Ons onderzoek heeft uitgewezen dat de bekkenbodem functie intact blijft. Ander onderzoek toonde aan dat bekkenfysiotherapie voorafgaand aan de ingreep geen verbetering liet zien wat betreft het voorkomen van incontinentieklachten. Samen met de afdeling Anatomie doen wij nu vervolg onderzoek naar de oorzaken van problemen die ontstaan na een prostaatoperatie.

Welke invloed de diagnose prostaatkanker heeft op intimiteit en seksualiteit en hoe je als patiënt en partner daar het liefst over geïnformeerd wil worden is onderzocht. We zijn nu met het vervolgonderzoek bezig om seksuologische en relationele zorg voor iedereen toegankelijk te maken.

Op welke onderzoekslijnen concentreert het onderzoek zich?

Bij prostaatkanker worden gezonde prostaatcellen bedreigd door kankercellen. Bepalend hierbij is of het weefsel in en rondom de prostaat een goede voedingsbodem biedt voor de kankercellen. In ons onderzoek Prostaatschoon werken we aan een methode die moet zorgen dat deze cellen geen kans krijgen in het weefsel in en rondom de prostaat. Zo kunnen we in de toekomst prostaatkanker effectiever behandelen.

Lees meer

artikel slider LUMC

Prof. Dr. Rob Pelger, afdelingshoofd Urologie

“Realistische voorlichting en effectieve preventie van prostaatkanker, daar streven we naar.”

Prof. Dr. Rob Pelger, afdelingshoofd Urologie

Dr. Henk Elzevier, uroloog en seksuoloog

“Ziekte heeft invloed op de seksualiteit en dus op de kwaliteit van leven, van zowel patiënt als partner. Ik wil dit uit de taboesfeer halen en stellen hiermee leren omgaan.” 

Dr. Henk Elzevier, uroloog en seksuoloog

Dr. Gabri van der Pluijm, hoofd onderzoekslaboratorium van de afdeling Urologie

“Mijn doel is om de Achilleshiel van prostaatkanker te vinden.”

Dr. Gabri van der Pluijm, hoofd onderzoekslaboratorium van de afdeling Urologie

Dr. Petra Voorham-vd Zalm, wetenschappelijk medewerker bekkenfysiotherapeut

“De bekkenbodem is de spiegel van je ziel.”

Dr. Petra Voorham-vd Zalm, wetenschappelijk medewerker bekkenfysiotherapeut

Wat is prostaatkanker?

Wat is prostaatkanker?

Prostaatkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Het grootste deel van de patiënten is ouder dan 65 jaar, maar ook bij jongere mannen komt deze vorm van kanker voor.

Prostaatkanker is meestal een langzaam groeiende vorm van kanker, waarbij uitzaaiingen pas in een laat stadium van de ziekte ontstaan. Afhankelijk van onder andere het stadium en de aard van de ziekte zijn er verschillende behandelmogelijkheden, die allen in het LUMC worden aangeboden.

Prostaatkanker geeft in het begin meestal geen klachten. Soms wordt de ziekte helemaal niet opgemerkt (dit is vaak het geval bij oudere mannen, die uiteindelijk om een andere reden overlijden) en soms wordt de ziekte pas opgemerkt als er uitzaaiingen in het lichaam zijn. Uitzaaiingen ontstaan vooral in het bekken en de onderste ruggenwervels. Deze kunnen pijnklachten veroorzaken. Vaak komen ook plasklachten voor, maar deze klachten horen niet typisch bij de ziekte.

Lees meer

Deel pagina