Steun ons onderzoek

Steun ons onderzoek

Reumatoïde Artritis (RA of reuma) komt voor bij  1-2% van de bevolking, dat zijn zo’n 170.000 Nederlanders.  Deze mensen hebben hun hele leven last van deze aandoening, die zich uit in chronische gewrichtsontstekingen.

Het LUMC is de specialist binnen Nederland in het herkennen van reuma in een vroeg stadium. Met ons onderzoek willen we kijken of we met  direct ingrijpen bij reuma in dit vroege stadium ervoor kunnen zorgen dat reuma geen chronische ziekte wordt bij de behandelde patiënt.

 

Help ons reuma te stoppen!

In samenwerking met

 

Video item LUMC

Waarom helpen?

Waarom helpen?

De behandeling van reuma is de afgelopen decennia enorm verbeterd. Mensen die nu reuma krijgen, lopen bijna nooit meer ernstige gewrichtsschade op. Reumapatiënten  moeten nog wel levenslang medicijnen gebruiken. Vermoeidheid kan hun dagelijks functioneren in de weg zitten en pijnlijke gewrichtsontstekingen kunnen opspelen. Reuma treft meer vrouwen dan mannen en begint meestal tussen in de leeftijd tussen 35 en 50 jaar. Ondanks de medicatie kan de ziekte hen belemmeren bij hun gezinsleven, sporten of carrière.

Met uw steun willen we onderzoeken of we de ziekte in een vroeg stadium niet alleen kunnen remmen, maar volledig kunnen stoppen. Help voorkomen dat reumapatiënten levenslang krijgen en steun ons onderzoek!

Nieuws

Ons onderzoek

Ons onderzoek

Het LUMC is de specialist binnen Nederland in het in een vroeg stadium herkennen van gewrichtsontstekingen bij mensen met gewrichtspijn. Dat kunnen we doen, mede dankzij een laagdrempelige toegang tot reumatologische beoordeling en met een speciale hand- en voet-MRI. Ook een goede samenwerking met huisartsen en de omringende ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland dragen hieraan bij.  Deze combinatie van factoren maakt de regio Leiden uniek en daarom kan dit onderzoek hier optimaal worden uitgevoerd.

Treat Earlier Trial

Een van de onderzoeken die de afdeling doet is de Treat Earlier Trial. Hieraan gaan zo’n 200 mensen meedoen.  Deze personen hebben gewrichtsklachten en gewrichtsontstekingen die aan de buitenkant van het lichaam niet waarneembaar zijn, maar wel zichtbaar op de MRI.

De ene helft van de deelnemers krijgt een placebo (nepmedicijn) en de andere helft ontvangt methotrexaat. Deze medicatie is een reguliere behandeling van reuma, maar wordt meestal pas in een later stadium van de aandoening toegediend, nl als de ontsteking aan de buitenkant duidelijk waarneembaar is. Helaas is in die fase de ziekte niet meer te genezen. Met het Treat Earlier onderzoek onderzoeken we of zo een heel vroege behandeling de chronische ziekte voorkomt. De behandeling zelf zal een jaar duren. In dit onderzoek worden de deelnemers hierna nog een jaar gevolgd. Dit om te kijken wat de effecten van de behandeling op langere termijn zijn.

Tot nu toe zijn er 110 patiënten geïncludeerd in dit onderzoek. Deze patiënten komen uit de regio, van Rotterdam tot Haarlem, en worden door de omliggende ziekenhuizen naar ons verwezen.

Wat hebben we al bereikt?

Sneldiagnose bij inlooppoli

Inlooppoli in het LUMC in samenwerking met de huisartsen uit de regio om reuma nog eerder te kunnen detecteren. Huisartsen kunnen reuma vaak lastig in een vroeg stadium vaststellen. Door de inlooppoli kan laagdrempelig worden vastgesteld of het vermoeden van de huisarts correct is.

Vroege detectie reuma

Samen met radiologen ontdekten we dat gewrichtsontstekingen die uitwendig niet waarneembaar zijn maar wel zichtbaar op MRI-scans (subklinische ontstekingen) een voorbode kunnen zijn van de ziekte reuma. Collega’s in het laboratorium ontdekten dat mensen met reuma bepaalde antistoffen in het bloed hebben. Onderzoekster Annette van der Helm gaat proberen zulke ontdekkingen te vertalen naar de praktijk van de reumatoloog. Die wil weten welke mensen met gewrichtsklachten reuma zullen krijgen, maar de afzonderlijke gegevens hebben een beperkte voorspellende waarde. Zo krijgt maar de helft van de mensen met antistoffen in het bloed ooit daadwerkelijk reuma. En van de mensen met subklinische ontstekingen op de MRI krijgt slechts een op de drie reuma.

Van der Helm: “Als de TREAT EARLIER studie laat zien dat reuma voorkomen kan worden door een behandeling te starten voordat ontstekingen aan de buitenkant waarneembaar zijn, is het van groot belang om de kans op reuma bij mensen optimaal in te schatten. Ik wil de gegevens daarom zo kunnen combineren dat we nog beter kunnen voorspellen of iemand met gewrichtspijn reuma zal ontwikkelen en de behandeling op het juiste moment in kunnen zetten.”

Lees meer
Ons onderzoek

artikel slider LUMC

prof. dr. Tom Huizinga, reumatoloog en afdelingshoofd

Soms komen dromen uit en dat wij nu in staat zijn onderzoek te doen waarbij wij kunnen voorkomen dat Reumatoide Artritis ontstaat, is fantastisch!

prof. dr. Tom Huizinga, reumatoloog en afdelingshoofd

prof dr. Annette van der Helm, reumatoloog en onderzoeksleider

Ik vergelijk reuma vaak met onkruid, om onkruid te verwijderen moeten de wortels verwijderd worden, voor reuma proberen we dat met de TREAT EARLIER studie te doen. 

prof dr. Annette van der Helm, reumatoloog en onderzoeksleider

prof. dr. René Toes, immunoloog

Op basis van recente inzichten wordt verwacht dat de auto-immuniteit die verantwoordelijk is voor het ontstaan van reuma blijvend kan worden geremd (of aangepast of gemoduleerd of zoiets) door vroeg in te grijpen. Help reuma de wereld uit, te beginnen uit Nederland

prof. dr. René Toes, immunoloog

dr. Monique Reijnierse, radioloog

Met een MRI van de hand of voet weten we zeker of de Reuma wel echt rustig is

dr. Monique Reijnierse, radioloog

Leonie Burgers , studie-arts

Het is fantastisch om deel uit te maken van een onderzoek dat mogelijk leidt tot het voorkomen van reuma. Als we dat voor elkaar krijgen zou het een enorme stap vooruit zijn!

Leonie Burgers , studie-arts

Wat is reuma?

Wat is reuma?

Reumatoïde artritis, vaak afgekort tot RA of reuma, treft  1 à 2 procent van de Nederlandse bevolking. De ziekte kan op alle leeftijden voorkomen. Vrouwen zijn vaker slachtoffer dan mannen. Als zij de ziekte krijgen, is dat vaak tussen het vijfendertigste en vijftigste levensjaar. 

Reuma  kenmerkt zich door chronische ontstekingen in een of meerdere gewrichten, meestal in de handen en voeten. Hierdoor kunnen de gewrichten ernstig beschadigd raken. De ziekte is vaak al onderhuids in de gewrichten aanwezig, voordat de symptomen, zoals pijn in of zwelling van de gewrichten, merkbaar zijn.  Reuma is een auto-immuunziekte, waarbij de reacties van de afweercellen tegen het eigen lichaam gericht zijn. Hoe dit precies ontstaat, is nog niet bekend. Reumatoïde artritis is een chronische aandoening die zonder behandeling blijft verergeren. Hoe eerder er ingegrepen wordt in het proces, des te groter is de positieve impact op het ziekteverloop en dus een minimalisering van de klachten.

Voordat er ontstekingsremmende middelen en pijnstillers voorhanden waren, kregen de slachtoffers vaak kenmerkende vergroeiingen, ’reumahanden’. Die komen nu bijna niet meer voor, door de opkomst van goede ontstekingsremmende medicijnen. Ook zijn er goede pijnstillers, die ook vaak een ontstekingsremmende werking hebben. Mensen met reumatoïde artritis blijven met de huidige methode echter wel tientallen jaren van hun  leven afhankelijk van deze behandelingen.

Lees meer
Wat is reuma?

Deel pagina