Waarom we u nodig hebben

Waarom we u nodig hebben

Jaarlijks worden ruim 700 baby’s uit het hele land opgevangen op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Zij verblijven hier lang, soms wel maanden. Daarom is het belangrijk dat hun kamer voelt als een thuis in plaats van een ziekenhuis. Op die manier bouwen ouders en baby een hechte band op. Zo willen we de kamers voorzien van bedbanken waarop ouders kunnen slapen en hun baby voeden.

Geef voor een gezinsvriendelijk verblijf!

In samenwerking met

 

Video item LUMC

Waar u aan bijdraagt

Waar u aan bijdraagt

De NICU is verbouwd. De kosten voor de verbouwing en de medische zorg zijn uiteraard voor rekening van het LUMC. Extra zaken die het verblijf van de ouders en hun baby(‘s) veraangenamen, vallen echter niet onder de reguliere middelen. Het is onze droom om de afdeling, met uw steun, in te richten en te voorzien van een rustgevende, vrolijke uitstraling. Als beeldmerk gebruiken wij de krokus, een bloem die al vroeg in het jaar tot bloei komt en daarmee staat voor de stoere en dappere vroeggeboren baby’s.

artikel slider LUMC

Enrico Lopriore, hoofd NICU

Met eenpersoonskamers en meer privacy kunnen we ouders beter betrekken bij de zorg voor hun kind. Deze kinderen zullen hierdoor sneller herstellen en gezonder door het leven gaan.

Enrico Lopriore, hoofd NICU

Esther en Tim, ouders van Nick

Als ouders van onze premature zoon Nick hadden we op de oude afdeling weinig rust en privacy. Een eigen kamer zou een uitkomst zijn.

Esther en Tim, ouders van Nick

Wat gaan we doen?

Wat gaan we doen?

Waarom verbouwen

Het Willem Alexander Kinderziekenhuis ondergaat momenteel een grootscheepse verbouwing. Het doel is om naast uitstekende medische zorg een optimale omgeving te bieden aan pasgeborenen en jonge patiënten en hun families. Dit wordt mogelijk gemaakt door de inrichting, indeling, aankleding en belichting binnen de nieuwe kamers zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de diverse doelgroepen.

Op de verbouwde afdeling krijgen baby’s met hun ouders een eigen kamer en hebben de ouders een actieve rol in de zorg. Zo wordt vanaf het begin de binding versterkt tussen ouder en kind en is de kans op infecties kleiner dan wanneer alle baby’s samen op een zaal liggen.

Minder prikkels

Prikkels van buitenaf, zoals licht of geluid, kunnen invloed hebben op een pasgeboren baby. Op een zaal waar alle baby’s naast elkaar liggen, zijn er vanzelfsprekend altijd prikkels, doordat baby’s verzorgd worden of huilen. Door de baby’s een eigen kamer te geven worden de prikkels beperkt tot een niveau als in een thuissituatie, afgezien van de zorg die dokters en verpleegkundigen moeten verlenen.

Een eigen kamer draagt ook bij aan de privacy, waar ouders behoefte aan kunnen hebben, op mooie én verdrietige momenten.

Een thuis in het ziekenhuis

Dankzij de individuele kamers en de bedbanken kunnen ouders langere tijd ongestoord en comfortabel bij hun kinderen zijn. Ook kunnen zij blijven slapen, wat op de huidige afdeling niet tot de mogelijkheden behoort.

De rustige uitstraling wordt bereikt door een sereen kleurpalet in combinatie met warme houttinten. De krokus als beeldmerk staat voor de stoere en dappere vroeggeboren baby’s.

Lees meer
Wat gaan we doen?

Deel pagina