Wens nabestaandenmonument

Wens nabestaandenmonument

Na overlijden is het in Nederland mogelijk om uw  lichaam te begraven of cremeren. Naast cremeren en begraven is het ook mogelijk uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Als mensen hun lichaam schenken aan de wetenschap moet hun lichaam binnen 24 uur na overlijden bij het LUMC zijn. Er is dan ook weinig mogelijkheid voor nabestaanden om afscheid te nemen en daarnaast is er geen plek om heen te gaan om hun dierbare te herdenken.

Het is onze wens om met uw steun een nabestaandenmonument op een serene plek te plaatsen ter ere van de mensen die hun lichaam aan de wetenschap geschonken hebben. Een plek waar de nabestaanden van deze mensen hun dierbaren kunnen gedenken.

In samenwerking met

Wat gaan we doen?

Wat gaan we doen?

Een plek om dierbaren te gedenken

Op de rustige serene locatie van  begraafplaats Groenesteeg  krijgen nabestaanden de gelegenheid hun dierbaren te gedenken en te rouwen.De laatste ‘echte’ begrafenis was hier op 1 augustus 1975. De grafrechten zijn eeuwigdurend. De gemeente Leiden is sinds 1981 eigenaar en mag niet eerder dan 2100 een andere bestemming eraan geven dan stadspark. In 2013 bestond de begraafplaats 200 jaar. Twee jaar later, in 2015, werd de volledige restauratie voltooid.

Het monument zal worden geplaatst op de keerlus van de koets. Hier werd destijds de kist van de koest afgehaald en afscheid genomen van de overledene. De plek om stil te staan bij het leven van een dierbare en dus ook zeer passend voor het plaatsen van het monument.

Kunstenaar Guido Geelen

In samenspraak met de begraafplaats Groenesteeg, gemeente Leiden en de afdeling Anatomie en Embryologie en de Curator & Kunstadviseur LUMC is een passende kunstenaar gevonden in de persoon van Guido Geelen. Hij heeft in zijn bezielende presentatie in woord en beeld laten zien dat hij het belang en gevoel achter dit monument begrijpt. We zijn ervan overtuigd dat hij een tijdloos en respectvol gedenkmonument zal creëren. 

Guido Geelen is een kunstenaar in wiens werk geïnspireerd is de mensvorm en natuur. Zijn werken zijn duurzaam vervaardigt uit koper en hebben een tijdloze uitstraling. De kracht van hun symboliek spreekt een brede doelgroep aan. In zijn presentatie liet hij duidelijk zien dat hij de gevoeligheid en kracht van het monument goed begreep. 

Concept

Het ontwerpvoorstel voor het gedenkmonument ter ere van mensen die hun lichaam aan de wetenschap hebben geschonken betreft een ontwortelde boom in de maatvoering van een menselijke figuur. Het geheel is in brons gegoten.

Bomen symboliseren door hun gestage groei het leven van geboorte naar dood, van begin naar het einde, van aarde naar hemel. Met hun vorm, de bovengrondse takken en de ondergrondse wortels omvatten zij het hele universum. Boomsymboliek wortelt in de religieuze traditie en in de volkscultuur. Wereldwijd hebben bomen daardoor een bijzondere, heilige of rituele betekenis gekregen. Bomen symboliseren door hun gestage groei het leven van geboorte naar dood, van begin naar einde, van aarde naar hemel. Met hun vorm, de bovengrondse takken en de ondergrondse wortels omvatten zij in de Noorse mythologie het hele universum.

De ontwortelde boom wordt in zijn geheel afgegoten in brons. Gelijk het lichaam dat van nut kan zijn nadat het afgestaan wordt voor de wetenschap krijgt de boom een tweede leven en dient als voertuig voor het gedenken.

Voor de boom zelf is gekozen voor de es. De es (Yggdrasil = wereldboom) staat  in verbinding met de wereld van de goden, de wereld van de mensen en met de onderwereld. Zo'n boom wordt een levensboom genoemd.

De plek kan troost bieden en helpen het besluit van de overledene te accepteren. U kunt helpen deze plek te creëren.

 

 

Lees meer
Wat gaan we doen?

Nieuws

artikel slider LUMC

Prof. Marco de Ruiter, hoogleraar Anatomie en Embryologie

"Het is onze taak om ervoor te zorgen dat artsen precies weten hoe de anatomie van de mens in elkaar zit. In ieder geval voor dat deel waarin zij gespecialiseerd zijn. Dat zij zo weinig mogelijk fouten maken, daar doen we het voor."

Prof. Marco de Ruiter, hoogleraar Anatomie en Embryologie

Tamar Kooger, vierdejaars student Geneeskunde

"Iedereen is zich ervan bewust dat het echte mensen zijn."

Tamar Kooger, vierdejaars student Geneeskunde

Arthur Wijnen, nabestaande

"Als ik langs het LUMC loop, ben ik me er altijd van bewust dat mijn moeder haar lichaam, of delen ervan, daar is. Haar lichaam dient nu nog een doel, het helpt studenten hun kennis te verrijken."

Arthur Wijnen, nabestaande

Waar u aan bijdraagt

Waar u aan bijdraagt

Waarvoor gebruikt een universitair medisch centrum de lichamen?

In de opleiding tot arts is het verkrijgen van anatomische kennis van het menselijke lichaam een noodzaak. Om patiënten adequaat te kunnen behandelen en te opereren is het vanzelfsprekend een vereiste dat artsen het menselijk lichaam door en door begrijpen. Lichaamsdonoren zijn hierbij van zeer groot belang.

Door wetenschappelijk onderzoek komen ook allerlei nieuwe behandelingen beschikbaar. Voor praktiserende artsen en specialisten worden daarom regelmatig bijscholingscursussen gegeven waarbij het oefenen op lichamen uiterst belangrijk is om die nieuwe technieken uitstekend beheersen. 

Mensen die hun lichaam doneren dragen hiertoe bij en wij zijn hen daarvoor zeer dankbaar.

Impact nabestaandenmonument

Jaarlijks melden zo’n 100 nieuwe mensen zich als lichaamsdonor. In totaal staan er zo’n 2.000 mensen op de wachtlijst. Jaarlijks komen hiervan ongeveer  75 lichamen door overlijden beschikbaar voor de wetenschap. Met het realiseren van een monument willen we onze dankbaarheid aan al deze donoren en hun nabestaanden tastbaar maken. 

Het nabestaandenmonument biedt nabestaanden steun en geeft hen een plek om te herdenken. 

Ook kan het mensen met de wens om lichaamsdonor te worden, helpen om dit onderwerp bespreekbaar maken. Omdat zij nu kunnen aangeven dat er voor hun dierbaren een tastbare plek zal zijn om naar toe te gaan en hem/haar te gedenken.

In het LUMC magazine kunt u meer lezen over de motivatie van mensen om hun lichaam te doneren, de dankbaarheid van arts en student en hoe nabestaanden hiermee omgaan. 

Lees meer
Waar u aan bijdraagt

Deel pagina