Waarom we u nodig hebben

Waarom we u nodig hebben

Om een kind zoveel mogelijk kind te laten zijn in het ziekenhuis, hebben wij uw steun nodig. De medische kosten komen voor rekening van het ziekenhuis. In de zorgbudgetten is echter geen ruimte om het verblijf van kinderen in het ziekenhuis te veraangenamen. 

Er worden jaarlijks zo’n 3.500 kinderen tussen de 0 tot 18 jaar behandeld en onderzocht op de polikliniek en dagbehandeling. Veel kinderen komen frequent omdat zij een ernstige of chronische ziekte hebben. Gemiddeld komt een kind vier keer per jaar op de polikliniek en/of dagbehandeling. De polikliniek is de afdeling waar kinderen vaak een eerste contact hebben met het ziekenhuis. Als zo’n eerste contact voor het kind al prettig verloopt zijn vervolgafspraken of een opname in de kliniek minder traumatisch.

Help ons om een kind zoveel mogelijk kind te laten zijn in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. 

Dit kan alleen met jouw steun!

Met dank aan:

Video item LUMC

Waar u aan bijdraagt

Waar u aan bijdraagt

In een omgeving die afleiding biedt vergeten kinderen dat ze in een ziekenhuis zijn en wordt een polikliniekbezoek minder eng. Een omgeving waarin kinderen kunnen spelen en ontspannen stelt ook de ouders in staat hun kind beter te ondersteunen. Daarnaast zorgt een ontspannen sfeer ervoor dat ouders de informatie van de arts beter tot zich nemen.

De verpleegafdelingen Strand en Bos en de polikliniek Stad van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) van het LUMC zijn de afgelopen jaren grondig verbouwd en met hulp van donateurs kindvriendelijk ingericht. Op 18 juni 2021 vindt de feestelijke opening plaats. De verpleegafdelingen zijn gedecoreerd in de sfeer van een altijd groen bos, een lekker warm en groot strand, en een glooiend duingebied in de zomer. De verbouwde polikliniek en dagbehandelingsruimte haalt de monumentale binnenstad van Leiden naar binnen. In WAKZ-Stad zijn huizen, pleinen en parken. De gangen lijken op fraaie Leidse grachten en kinderen en ouders zien Leiden ook terug in de spreek- en behandelkamers. Prints van stadsgezichten zorgen voor een vriendelijke uitstraling.

Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis blijft uw steun nodig hebben voor welzijnsprojecten, die het verblijf van kinderen in het ziekenhuis veraangenamen. Uw donatie komt ten goede aan, bijvoorbeeld kinderentertainment en andere leuke dingen voor kinderen die in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis worden opgenomen. U kunt natuurlijk ook aan een specifiek welzijnsproject doneren.

Voor meer informatie neem contact op met Juliette Kops via vrienden@lumc.nl of (071) 526 2554.

Scholen

Scholen

Wij willen met onze school meedoen om het verblijf van kinderen in het ziekenhuis te veraangenamen. 

Via deze link vindt u allerlei materialen om zelf een actie derden op te zetten.

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met relatiemanager Juliette Kops van de LUMC Vrienden Stichting via telefoonnummer (071) 526 2554 of per mail vrienden@lumc.nl

Direct doneren kan ook via het volgende rekeningnummer IBAN NL40INGB0007522135 o.v.v. Steun het WAKZ.

Lees meer
Scholen

Video item LUMC

Club van 1000

Club van 1000

Als (bedrijfs)vriend maakt u deel uit van de nieuwe vriendenkring van de LUMC Vrienden Stichting via de Club van 1000.  In 2021 komt uw bijdrage ten goede aan de kindvriendelijke inrichting van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis.  Zodat kinderen en ouders minder stress ervaren bij hun bezoeken aan de vernieuwde polikliniek en dagbehandeling. Dit kan al vanaf € 1.000 per jaar.

Voor meer informatie en vragen, kunt u contact opnemen met relatiemanager Juliette Kops van de LUMC Vrienden Stichting via telefoonnummer (071) 526 2554 of per mail vrienden@lumc.nl.

dr. Arno Roest plaatsvervangend afdelingshoofd Willem-Alexander Kinderziekenhuis

dr. Arno Roest plaatsvervangend afdelingshoofd Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Een vitaal leven voor de kinderen in het WAKZ. Met naast de medische zorg ook aandacht voor het welbevinden en kwaliteit van leven voor deze kinderen.

Ook de ouders zullen baat hebben bij dit project. Zij zijn vaak gespannen als hun kind naar het ziekenhuis moet. Een aangename omgeving waarin hun kinderen kunnen spelen en ontspannen helpt ook hen, ook kunnen ze hun kind beter ondersteunen en is het consult met de arts effectiever met betrekking tot informatieoverdracht.

Lees meer
dr. Arno Roest plaatsvervangend afdelingshoofd Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Deel pagina